Reprezentujesz Szkołę, Urząd, inną Instytucję Publiczną lub jesteś naszym Stałym Klientem i potrzebujesz faktury z 14 dniowym terminem płatności? Skontaktuj się z nami, lub wybierz płatność odroczoną przy składaniu zamówienia.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowychW związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO" lub "Rozporządzenie"), chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest TH ALPLAST Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Niekaninie, 78-100 Kołobrzeg, ul. Śliwkowa 1, mail: sklep@alplast.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby:
I. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji,
II. obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń,
III. kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą,
IV.obsługi technicznej Pani/Pana konta w sklepie internetowym pod adresem: https://sklep.alplast.com.pl.
Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
imię, nazwisko, adres, adres email dobrowolnie udostępniony przez Państwa na etapie rejestracji Klienta w naszym sklepie internetowym.
Ponadto, w przypadku zamówienia przez Panią/Pana - podczas rejestracji w Sklepie lub w późniejszym momencie korzystania ze Sklepu - usługi newslettera, polegającej na przesyłaniu na podany przez Panią/Pana adres e-mail newslettera z ofertami handlowymi, promocjami oraz innymi informacjami dotyczącymi m.in. oferty nowych produktów lub promocji, podany przez Panią/Pana adres e-mail przetwarzany będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania umowy o świadczenie przez TH Alplast usługi Newsletter;
Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Pani/Pana osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Pani/Pana konta ze Sklepu lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane);
3. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do sfinalizowania zakupów, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zakończenia transakcji zakupu.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa


super-sellerSuper Sprzedawca
1600 opinii
5,0/5 star

Śledź nas na Facebooku